توجه:

امکان انتخاب چند گزینه از هر آیتم وجود دارد، همچنین برای املاک با ویژگی قابل معاوضه بودن، فیلتر معاوضه را روی "دارد" بگذارید.

10 فاضل

کد : ۱۰ | رودکی

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان نوساز صفر در خیابان رودکی پلاک دوم رودکی ۱۶۵ متر سه خوابه تک واحدی طبقه دوم...

ودیعه (تومان)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۵,۰۰۰,۰۰۰
9 مختاری

کد : ۱۰ | باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان ۸۰ متری تک خوابه در خیابان باغ دریاچه | طبقه زیرزمین ۸ پله بسمت پایین | موقعیت شمالی بدون آسانسور و پارکینگ | بازسازی ش...

ودیعه (تومان)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۱,۰۰۰,۰۰۰
7 پور تهرانی

باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان ۹۵ متری در خیابان باغ دریاچه طبقه اول بدون اسانسور با موقعیت جنوبی دارای انباری و پارکینگ بازسازی شده کابینتها ام دی اف...

ودیعه (تومان)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۲,۵۰۰,۰۰۰
6 ادیب

کد : ۶ | حسین اباد

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان ۱۷۰ متری سه خوابه طبقه دوم بدون اسانسور و انباری و پارکینگ | کف سالن سرامیک است و کابینتها فلز هستند | اپارتمان در خیا...

ودیعه (تومان)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۱,۹۰۰,۰۰۰
5 سلطانی

کد : ۵ | باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/

رهن و اجاره اپارتمان در طبقه زیرزمین تک خوابه ۱۲۰ متری موقعیت شمالی جنوبی بدون اسانسور دارای انباری و پارکینگ بازسازی خیلی خوب شده است...

ودیعه (تومان)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۲,۵۰۰,۰۰۰
4 اقایی

کد : ۴ | باغ زیار

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان ۱۵۶ متری در خیابان باغ زیار اصفهان سه خوابه طبقه دوم بدون اسانسور سه خوابه ۸ سال ساخت...

ودیعه (تومان)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۲,۱۰۰,۰۰۰
3کریمیان

کد : ۳ | وحید

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

اپارتمان ۹۳ متری قدیمی ساز دو خوابه دارای موقعیت جنوبی شرقی طبقه اول بدون اسانسور و پارکینگ دارای انباری...

ودیعه (تومان)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۸۰۰,۰۰۰
1 اسکندری

کد : ۱ | باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان ۱۰۰ متری ۶ سال ساخت جنوبی بدون اسانسور و پارکینگ...

ودیعه (تومان)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۳۰۰,۰۰۰
specialIcon
98 گنجوری

کد : ۹۸ | باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

اجاره اپارتمان ۷۵ متری در خیابان باغ دریاچه طبقه دوم شمالی دارای اسانسور و انباری و پارکینگ ۱۷ سال ساخت کف سرامیک دو خوابه...

ودیعه (تومان)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۱,۶۰۰,۰۰۰
97 رحیمیان

کد : ۹۷ | نظر غربی

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/

اجاره آپارتمان طبقه اول سه خوابه دو کله نور ۱۲۰ متری بازسازی شده در خیابان نظر غربی اصفهان...

ودیعه (تومان)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
95 صباغی

کد : ۹۵ | خاقانی

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

اپارتمان ۱۱۰ متری ۸ سال ساخت ۲ خوابه دارای موقعیت جنوبی دارای اسانسور و پارکینگ طبقه سوم نور عالی | مستاجر دو یا سه نفر باشند...

ودیعه (تومان)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۲,۵۰۰,۰۰۰
94 ارفعی

کد : ۹۴ | باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

اپارتمان ۱۴۰ متری طبقه اول در خیابان باغ دریاچه دارای موقعیت شمالی جنوبی دارای کلیه امکانات...

ودیعه (تومان)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۳,۰۰۰,۰۰۰
93 فرید

کد : ۹۳ | مهرآباد

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره آپارتمان لاکچری و عالی در مهرآباد اصفهان ۱۶۵ متری طبقه چهارم با ویو پارک دو کله نور با تمامی امکانات روز...

ودیعه (تومان)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۴,۵۰۰,۰۰۰
specialIcon
92 حسن پور

کد : ۹۲ | باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان ۹۵ متری در خیابان باغ دریاچه | هر طبقه دو واحد | ۸ سال ساخت...

ودیعه (تومان)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۲,۰۰۰,۰۰۰
91 ریاحی

کد : ۹۱ | خیابان آذر

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

اپارتمان ۱۴۰ متری در طبقه -۶۰ در خیابان اذر ۱۵ سال ساخت که تا اول شهریور ۹۸ تخلیه می شود | دارای بازسازی عالی است دیوارها کاغذ دیواری هستند...

ودیعه (تومان)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۲,۰۰۰,۰۰۰
10 فاضل

کد : ۱۰ | رودکی

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان نوساز صفر در خیابان رودکی پلاک دوم رودکی ۱۶۵ متر سه خوابه تک واحدی طبقه دوم

ودیعه (تومان)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۵,۰۰۰,۰۰۰
callIcon
9 مختاری

کد : ۱۰ | باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان ۸۰ متری تک خوابه در خیابان باغ دریاچه | طبقه زیرزمین ۸ پله بسمت پایین | موقعیت شمالی بدون آسانسور و پارکینگ | بازسازی شده تمیز

ودیعه (تومان)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۱,۰۰۰,۰۰۰
callIcon
7 پور تهرانی

| باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان ۹۵ متری در خیابان باغ دریاچه طبقه اول بدون اسانسور با موقعیت جنوبی دارای انباری و پارکینگ بازسازی شده کابینتها ام دی اف

ودیعه (تومان)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۲,۵۰۰,۰۰۰
callIcon
6 ادیب

کد : ۶ | حسین اباد

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان ۱۷۰ متری سه خوابه طبقه دوم بدون اسانسور و انباری و پارکینگ | کف سالن سرامیک است و کابینتها فلز هستند | اپارتمان در خیابان حسین اباد است

ودیعه (تومان)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۱,۹۰۰,۰۰۰
callIcon
5 سلطانی

کد : ۵ | باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/

رهن و اجاره اپارتمان در طبقه زیرزمین تک خوابه ۱۲۰ متری موقعیت شمالی جنوبی بدون اسانسور دارای انباری و پارکینگ بازسازی خیلی خوب شده است

ودیعه (تومان)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۲,۵۰۰,۰۰۰
callIcon
4 اقایی

کد : ۴ | باغ زیار

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان ۱۵۶ متری در خیابان باغ زیار اصفهان سه خوابه طبقه دوم بدون اسانسور سه خوابه ۸ سال ساخت

ودیعه (تومان)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۲,۱۰۰,۰۰۰
callIcon
3کریمیان

کد : ۳ | وحید

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

اپارتمان ۹۳ متری قدیمی ساز دو خوابه دارای موقعیت جنوبی شرقی طبقه اول بدون اسانسور و پارکینگ دارای انباری

ودیعه (تومان)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۸۰۰,۰۰۰
callIcon
1 اسکندری

کد : ۱ | باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان ۱۰۰ متری ۶ سال ساخت جنوبی بدون اسانسور و پارکینگ

ودیعه (تومان)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۳۰۰,۰۰۰
callIcon
specialIcon
98 گنجوری

کد : ۹۸ | باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

اجاره اپارتمان ۷۵ متری در خیابان باغ دریاچه طبقه دوم شمالی دارای اسانسور و انباری و پارکینگ ۱۷ سال ساخت کف سرامیک دو خوابه

ودیعه (تومان)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۱,۶۰۰,۰۰۰
callIcon
97 رحیمیان

کد : ۹۷ | نظر غربی

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/

اجاره آپارتمان طبقه اول سه خوابه دو کله نور ۱۲۰ متری بازسازی شده در خیابان نظر غربی اصفهان

ودیعه (تومان)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
callIcon
95 صباغی

کد : ۹۵ | خاقانی

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

اپارتمان ۱۱۰ متری ۸ سال ساخت ۲ خوابه دارای موقعیت جنوبی دارای اسانسور و پارکینگ طبقه سوم نور عالی | مستاجر دو یا سه نفر باشند

ودیعه (تومان)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۲,۵۰۰,۰۰۰
callIcon
94 ارفعی

کد : ۹۴ | باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

اپارتمان ۱۴۰ متری طبقه اول در خیابان باغ دریاچه دارای موقعیت شمالی جنوبی دارای کلیه امکانات

ودیعه (تومان)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۳,۰۰۰,۰۰۰
callIcon
93 فرید

کد : ۹۳ | مهرآباد

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره آپارتمان لاکچری و عالی در مهرآباد اصفهان ۱۶۵ متری طبقه چهارم با ویو پارک دو کله نور با تمامی امکانات روز

ودیعه (تومان)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۴,۵۰۰,۰۰۰
callIcon
specialIcon
92 حسن پور

کد : ۹۲ | باغ دریاچه

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

رهن و اجاره اپارتمان ۹۵ متری در خیابان باغ دریاچه | هر طبقه دو واحد | ۸ سال ساخت

ودیعه (تومان)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۲,۰۰۰,۰۰۰
callIcon
91 ریاحی

کد : ۹۱ | خیابان آذر

اجاره آپارتمان مسکونی
/
/
/
/

اپارتمان ۱۴۰ متری در طبقه -۶۰ در خیابان اذر ۱۵ سال ساخت که تا اول شهریور ۹۸ تخلیه می شود | دارای بازسازی عالی است دیوارها کاغذ دیواری هستند | حیاط اختصاصی نمی باشد

ودیعه (تومان)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره (تومان)
۲,۰۰۰,۰۰۰
callIcon

متاسفانه برای فیلتر شما محصولی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به سراملک می باشد